موشن گرافیک ۲ بعدی

فانتزی و فلت
تومان 1,500,000 هر ۱ دقیقه
  • سناریو
  • تصویرسازی آماده
  • خوانش متن (نریشن)
  • ۱۰ روز کاری

استوری موشن

فانتزی و فلت (اینستاگرام)
تومان 500,000 هر ۱۵ ثانیه
  • سناریو
  • تصویرسازی آماده
  • خوانش متن (نریشن)
  • ۵ روز کاری